Terug

Waarom ik zo geloof in het concept van Leader in Me

Author: Goele Luyts
6 mei 2020

Onze steeds veranderende wereld zit vol uitdagingen. Het is niet altijd makkelijk om daarin wegwijs te geraken. Als leerkracht, maar ook als moeder van vier kinderen wens ik vooral dat jongeren handvatten krijgen om zelf de leiding te nemen over hun leven om hun eigen levensroute uit te stippelen en vorm te geven. Ons onderwijs doet al heel veel, maar schiet daarin nog vaak tekort. Leader in Me kan daarbij een mooie aanvulling zijn.
Zelf kwam ik als jonge 30-er in contact met het gedachtegoed van Stephen Covey ‘The 7 Habits of Highly Effective People’. Met recht behoort het tot de meest bekroonde leiderschapsboeken aller tijden. De 7 gewoontes die Covey beschrijft, zijn heel herkenbaar, vrij eenvoudig en gebaseerd op universele principes. Ik las al zijn boeken en telkens inspireerden ze me om enerzijds zelf meer persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en mijn eigen verantwoordelijkheden op te nemen en anderzijds ook in de omgang met anderen beter samen te werken.

 

Bezinning

In 2017 besloot ik na 25 jaar onderwijs om een sabbatjaar te nemen om me te bezinnen wat ik zou kunnen doen om een steen te verleggen in het onderwijslandschap. Hoe kan je jongeren tools in handen geven om hun mannetje/vrouwtje  te kunnen staan in de uitdagingen die de 21ste eeuw biedt? Naast een opleiding als KernTalentenanalist, volgde ik ook opleidingen in talentontwikkeling, coaching, mindfulness, verbindende communicatie en volgde ik een 7habits training waardoor ik weer in contact kwam met het gedachtegoed rond persoonlijk leiderschap van Covey, maar dan specifiek toegepast op het onderwijs: “Leader in Me”. Voor mij was het een echt AHA-Erlebnis: dàt is wat het onderwijs nodig heeft!
Ik kreeg de kans in Schotland een congres bij te wonen van Leader in Me scholen in Europa, Afrika en het Midden- Oosten. Het was fascinerend om te zien hoe scholen over de hele wereld worstelen met dezelfde problemen. Nog boeiender was het om te vernemen en te ervaren dat Leader in Me scholen een manier hebben gevonden om leerlingen zelfvertrouwen, waarden en vaardigheden mee te geven die nodig zijn om het hoofd te bieden in onze complexe samenleving. De leerling staat centraal, iedereen in de school is betrokken en het doel is goed onderwijs te bieden waarin de leerling verantwoordelijkheid en eigenaarschap opneemt voor zijn eigen leerproces. Het is een manier van kijken, denken en doen die de dagdagelijkse praktijk op school kleurt en leerlingen helpt te ontdekken wie ze zijn en daarnaar te handelen. Het helpt leerlingen om richting te geven aan hun leven en dat wat ze ten diepste willen ook in de praktijk om te zetten.

 

Wat belooft Leader in Me?

Leader in Me belooft inderdaad nogal wat: leraren en leerlingen raken gemotiveerder, de leerresultaten verbeteren, de sfeer op school wordt aangenamer, het pesten neemt af. Ik heb met eigen ogen kunnen zien dat het geen verkooppraatje is, de scholen die ik bezocht, straalden het uit: leerlingen voelen zich gelukkiger op school, hun resultaten zijn beter en leerkrachten bevestigen dat hoewel ze aanvankelijk soms sceptisch waren, ze niet meer terug willen naar de toestand van ervoor waarin zij zich vaak uitsloofden zonder dat het de leerling ten goede kwam.
 

Hoe komt dat?

Allereerst is het uitgangspunt in Leader in Me dat je de invloed op je leven en omgeving kunt vergroten door persoonlijk leiderschap. Let wel, dat is iets anders dan denken dat de wereld maakbaar is. Het gaat erom leerlingen gewoonten aan te leren die hen helpen zichzelf te ontwikkelen en verantwoordelijkheid op te nemen. Daarbij werkt Leader in Me van binnen naar buiten: het begint bij de gestage groei bij jezelf (leerkracht/directie/personeelslid) die uiteindelijk alle mensen (leerlingen, maar ook ouders) in de school betrekt. Het geeft de schoolgemeenschap een gemeenschappelijk compacte taal voor persoonlijke groei en teamontwikkeling. De praktijk wereldwijd laat prachtige resultaten zien van deze universele manier van kijken, denken en doen.
 

België en Leader in Me

Ondertussen zijn er 3 scholen die ik in België begeleid om dat proces  mee uit te bouwen. Ze doen het alle drie op hun eigen manier en op hun eigen tempo want ook dat is eigen aan het concept. Het is geen methode die men slaafs volgt, je vertrekt waar de school op dat moment staat. Het is fijn om te zien hoe een school zo van binnenuit verandert en al na een paar maanden resultaten ziet en die mogen er zijn!
We hopen dat het u net zo inspireert, maar bovenal dat het u helpt de unieke toegevoegde waarde in ieder kind te zien en te helpen ontwikkelen.
 
Ik wens u veel inspiratie en leiderschap!

Artikel delen op

Contact