Nieuwe vaardigheden

In het onderwijs ligt de focus terecht niet meer op kennisoverdracht alleen. De maatschappij vraagt van onze kinderen onder meer dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend kunnen denken en goed kunnen samenwerken.

Schoolprogramma’s zijn daar niet altijd voldoende op toegerust. The Leader in Me is een procesaanpak die directie, leraren, leerlingen en ouders betrekt bij het ontwikkelen van de vaardigheden die kinderen in de eenentwintigste eeuw nodig hebben. Deze aanpak is gebaseerd op de zeven eigenschappen van effectief leiderschap en wordt wereldwijd succesvol toegepast.

Het boek kopen

Kennis, schoolcultuur en levensvaardigheden

In dit boek roepen de auteurs op om met een frisse blik te kijken naar drie snel veranderende uitdagingen: kennis, schoolcultuur en levensvaardigheden. In de wereld van vandaag moeten leerlingen niet alleen feiten kennen, maar ook weten hoe ze deze kunnen toepassen in bijzondere situaties. De ontwikkeling van een goede schoolcultuur vereist tegenwoordig een proactieve houding en er klinkt een steeds dringender roep om persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden te onderwijzen op scholen. The Leader in Me helpt scholen om deze uitdagingen effectiever aan te pakken.

Lees hier het voorwoord van The Leader in Me.

Over de auteurs

De bestseller De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey werd uitgeroepen tot het meest invloedrijke leiderschapsboek van de twintigste eeuw. Zijn zoon Sean Covey leidt de divisie Education van het bedrijf. David K. Hatch is daar global director of strategic initiatives. Muriel Summers is sinds 1998 directrice van A.B. Combs in Raleigh, North Carolina. Ze heeft de eerste op leiderschap gebaseerde basisschool in de Verenigde Staten opgezet.

Dr. Stephen R. Covey

Sean Covey

 

Muriel Summers

Dr. David K. Hatch

Anderen over

The Leader in Me

(in het Engels)

Contact